EMEKLİLİK SİGORTASI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR? AVANTAJLARI NELERDİR?
Bireysel emeklilik sistemi (BES) bugün ki hayat standartlarını emeklilikte de sürdürebilmeyi sağlamak için kurulmuş ve devlet katkısı ile desteklenmiş, fon sisteminden de getiri sağlanabilecek disiplinli bir yatırım ve tasarruf aracıdır. 
Bu sisteme 18 yaşını doldurmuş her reşit kişi dahil olabilir.
Sisteme,  tercih ettiğiniz şirketlerin belirlemiş olduğu ‘asgari katkı payı’ tutarına göre, size uyacak bir bütçeyle dahil olabilirsiniz. Tıkandığınız zamanlarda dondurma yapabilirsiniz.
10 yıl boyunca düzenli yatırır ve 56 yaşını beklerseniz eğer emeklilik hakkını kazanmış olursunuz.
Bu sisteme ne kadar erken yaşta girer sistemde ne kadar uzun kalırsanız birikiminiz o kadar fazla olacaktır.
10 yıl dolmadan çıkmak isterseniz giriş aidatını ödeyerek ve kazanmış olduğunuz devlet katkısından ayrılacağınız yıl için geçerli olan belli kesintilere razı olarak ayrılabilirsiniz. 
Bireysel emeklilik sistemi , insanlara düzenli ve disiplinli para biriktirmelerini sağlamak ve  sistemden kolayca çıkılmasını engellemek amacıyla belli kesintiler yaparak çıkmaya çalışmanızın önüne geçiyor.
Bireysel emeklilik sistemine girdiğinizde peşin olarak, birikimlerinizi başka şirkete aktardığınızda ya da sistemden ayrıldığınızda ertelenmiş olarak giriş aidatı alınabilir. Aynı şirkette birden fazla sözleşmeniz varsa sadece ilk sözleşmeniz için giriş aidatı tahsil edilebilir.

Sözleşmenizin ilk 5 yılında yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintileri toplamı, mevzuatta belirlenen koşullar dahilinde, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamayacaktır.

Emeklilik hakkının kullanılması veya vefat, maluliyet, şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumları haricinde, 5 yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılmanız durumunda, bu maktu tutarın ilgili sözleşmenin 5. yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar şirketçe tahsil edilmemiş olan kısmı, bireysel emeklilik hesabınızdaki birikimden ertelenmiş giriş aidatı şeklinde indirilebilir.

Ödemeye ara vermeniz durumunda ara verme süreniz boyunca birikiminizden, ara verdiğiniz her tam ay mevzuatta belirlenen oranlarda ek yönetim gider kesintisi alınabilir.

Sözleşmenizin 5. yılı tamamlandıktan sonra; mevzuatta tanınan istisnalar hariç olmak üzere, ilgili sözleşme kapsamında ara verme kesintisi dahil yönetim gider kesintisi yapılmayacak ve giriş aidatı tahsil edilmeyecektir.

Sözleşmenizin 6. yılı ve sonrasında, fon toplam gider kesintisi dahil olmak üzere yapılabilecek kesintilerin toplam tutarı için ayrıca üst sınır belirlenmiştir. Bu kapsamda; sözleşmenizin yürürlük tarihinden, sonlanma tarihine kadar yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden yönetmeliğe göre hesaplanacak tutarı geçemeyecektir. Devlet katkısı ile ilişkilendirilen kesintiye ilişkin üst sınır kontrolü 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi;
01.01.2021 yılından başlayarak, ilk 5 yılını doldurmuş sözleşmelere uygulanacak olan iadedir. İade, şirket tarafından her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılır.6. yıl için fon işletim gider kesintisi iade oranı %2,5’tur. 7 nci ve 14 üncü yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15 inci yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 1/1/2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.1/1/2013 öncesi yürürlüğe girmiş sözleşmeler için iade oranı belirlenirken 1/1/2013 tarihi esas alınır.İadelere konu olan tutar, katılımcının birikiminin % 1,1’inin üzerindeki tutar olacaktır.Fon Toplam Gider Kesintisi iadesi sözleşme yılı sonunda ve çıkış halinde yapılır.

Konu hakkında tanıtım ve bilgi VİDEOsu
Videoyu oynat

Size Uygun Fiyatları Verelim