İŞYERİM PAKET SİGORTASI

İŞYERİM PAKET POLİÇESİ Sizi hayata bağlayan, geçiminizi sağlayan ekmek teknenizin teminat altına alındığı poliçedir.
  Teminatlar;  

* Yangın, yıldırım, infilak

 * Sel su baskını 

* Fırtına 

* Yer kayması

 * Duman

 * Kara hava deniz taşıtlarının çarpması

 * Cam kırılması * Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör 

* Yangın mali sorumluluk (yangın sonucu işçilerinizin göreceği zararların teminatı) 

* Kira kaybı

 * Alternatif işyeri masrafları 

* İş durması

 * Enkaz kaldırma Gibi teminatların dışında aşağıda ki özel ve genişletilmiş teminatlarla tam güvence sağlayabilirsiniz. 

  * Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suiistimal, işveren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. Şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, bina hırsızlık, raf ve vitrin devrilmesi, alçıpan tavan çökmesi, taşıt çarpması klozu, yangın söndürme masrafları, zararın önlenmesi için yapılan masraflar, hasar sonrası altyapı temizliği, tamiri masrafları, izolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, elektrik hasarları, içe çökme, arızi inşaat işeri, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatlarına sahip olabilirsiniz. 

* Deprem, fırtına, yer kayması, sel su baskını, kazı sonucu yer kayması, dolu gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.

 * İşyerinizdeki makine ve elektronik cihazlarınızı da bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz bozulma teminatı ile koruma altına alabilirsiniz. 

* Hukuki bir uyuşmazlık durumunda hukuksal koruma sigortası ile dava masraflarınızı teminat altına alabilirsiniz.

 * Faaliyetlerinizde özel riskler taşıyor olabilirsiniz, ürün sorumluluk, emtia dahili nakliyat, fasondaki emtia teminatlarını da alabilirsiniz

Konu hakkında tanıtım ve bilgi VİDEOsu
Videoyu oynat

Size Uygun Fiyatları Verelim